Berichten

In mijn eentje had ik deze deal nooit rond gekregen

Als Peter Overbeek ruim 20 jaar CEO bij verpakkingsdrukkerij Eshuis is en 30 procent van de aandelen bezit, overlijdt de grootaandeelhouder. Hierdoor krijgt Peter de mogelijkheid om ook de rest van de aandelen over te nemen. Het probleem is echter dat Peter niet weet hoeveel het bedrijf waard is. Hoe hij de onderhandelingen over de prijs moet voeren. En hoe hij de eventuele overname van de aandelen en het vastgoed überhaupt zou kunnen financieren. Daarom roept Peter de hulp van Stratfield in om te assisteren bij de deal. ‘Ik zocht niet alleen een professionele partij met kennis van zaken, maar ook een integere, toegewijde en loyale partner.’

De uitdaging van Peter Overbeek

Peter: ‘Een ondernemer wil ondernemen. Dus toen ik na het overlijden van grootaandeelhouder Peter Eshuis de mogelijkheid kreeg om alle aandelen in handen te krijgen, had ik daar wel oren naar. Als enige aandeelhouder kan ik namelijk makkelijker de stappen zetten die in mijn ogen nodig zijn om de continuïteit van dit prachtige bedrijf te waarborgen en te kunnen groeien.

Helaas wist ik simpelweg niet of het financieel wel haalbaar was om de aandelen over te nemen. Vandaar dat ik Leendert Stam van Stratfield vroeg om een financiële berekening te maken. Op basis van de jaarcijfers en het meerjarenplan van Eshuis kwam Leendert tot een waarde van het bedrijf. Ook berekende hij dat ik dit bedrag met de hulp van een externe partij en een bancaire lening zou kunnen financieren. Op basis van deze informatie besloot ik de aandelen inderdaad over te nemen en ben ik samen met Stratfield het overnametraject ingegaan.’

De aanpak van Stratfield

‘Allereerst voerden Leendert en Richard voor mij de gesprekken met de vertegenwoordigers van de familie Eshuis. Stratfield onderhandelde over de waarde van de aandelen. En toen bleek dat het contact met de verkopende partij toch wat stroever verliep dan verwacht, koppelde Stratfield mij aan een uitstekende advocaat die me juridisch heeft ondersteund. Uiteindelijk hebben we in mei 2018 een vaststellingsovereenkomst met de familie ondertekend, de koopsom van de aandelen gedefinieerd én de onderhandelingen omtrent het vastgoed van het bedrijf afgerond. Vorig jaar december nam ik de aandelen officieel over en op 1 april van dit jaar heb ik het vastgoed gekocht.’

De zoektocht naar de geschikte financier

‘Dit alles was alleen mogelijk omdat Leendert en Richard mij in contact brachten met participatiemaatschappij Wadinko. Zoals gezegd kon ik de overname van de aandelen en het vastgoed alleen financieren met behulp van een externe partij. Daarom spraken Leendert en Richard al in een vroeg stadium met diverse banken, achtergestelde leningen fondsen en private equity-huizen. Uiteindelijk kwamen we tot de conclusie dat Wadinko de meest geschikte partij was om de deal te laten slagen. Ook omdat Leendert deze marktpartij goed kent en hierdoor wist dat Wadinko en Eshuis prima bij elkaar passen.’

De onderhandelingen voor de perfecte deal

‘Al tijdens de eerste presentatie die we hier aan Wadinko gaven, bleek dat Leendert gelijk had. Er was inderdaad een duidelijke klik. Wadinko gaat mee in mijn ideeën, versterkt zo mijn aspiraties en de goede naam van Wadinko maakt ons bedrijf bestendiger, beter en meer solide. De samenwerking met deze betrouwbare partner zorgde er bovendien voor dat ik makkelijker een lening bij een bank kon afsluiten om de overname te financieren. Kortom, voor de continuïteit van Eshuis was de samenwerking met Wadinko de beste optie. Het voelt dan ook goed dat juist deze partij mijn partner is geworden en 40 procent van de aandelen heeft overgenomen. Daarbij heeft Stratfield voor mij scherp onderhandeld en de perfecte deal met Wadinko gesloten.’

Optrekken als een hecht team

‘Als ik achteraf terugkijk op het overnametraject en de samenwerking met Stratfield, dan kan ik concluderen dat de succesvolle overname van de aandelen en het vastgoed alles te maken heeft met het wederzijdse vertrouwen. Richard en Leendert handelen professioneel, deskundig en denken met me mee. Ze zijn oplossingsgericht, laagdrempelig, hands-on, betrokken én uitermate betrouwbaar en loyaal. Het feit dat we het hele traject van de deal zonder samenwerkingscontract hebben afgerond, zegt volgens mij genoeg.We acteerden, samen met de advocaat, als een hecht team dat hetzelfde doel voor ogen had. We hebben veel overlegd, zaken afgestemd en op spannende momenten in goed overleg knopen doorgehakt. Met succes, want dankzij de inzet van Stratfield ben ik de samenwerking met Wadinko aangaan. Nu kan ik met Eshuis nieuwe stappen zetten richting een rooskleurige toekomst.’

Over Eshuis

De verpakkingsdrukkerij Eshuis is gevestigd in Dalfsen. Zij zijn gespecialiseerd in het klantspecifiek bedrukken en nabewerken van zelfklevende etiketten, flexibele verpakkingen, sachetfolies, wrap-around-labels, krimpsleeves en kaasetiketten. Eshuis werkt voor food- en non-food-opdrachtgevers zoals Heineken, Grolsch, Beaphar, Go Tan, Wijzonol, Swedish Match Lighters en Coca-Cola.

Oprichting: 1891
Aantal medewerkers: ruim 125
Geschatte omzet in 2019: 20 miljoen euro

Kijk voor meer informatie over verpakkingsdrukkerij Eshuis op www.eshuis.nl.

Stratfield heeft voor Peter Overbeek:

 • De financiële haalbaarheid van de aandelenovername berekend;
 • De gesprekken met de verkopende partij gevoerd;
 • Met de verkopende partij over de koopsom onderhandeld;
 • De gewenste juridische ondersteuning aangedragen;
 • De meest geschikte financier gezocht en gevonden;
 • De onderhandelingen over de samenwerkingsdeal gevoerd.

Benieuwd of wij ook iets voor jou kunnen betekenen? Hier vind je onze contactgegevens.

Ondernemen ‘beyond the hockey stick’

De 2.400 grootste bedrijven ter wereld over een periode van langer dan 10 jaar analyseren. Dit deden Chris Bradley, Martin Hirt en Sven Smit. Alle drie zijn zij adviseur bij McKinsey. Zij schreven het boek ‘Strategy Beyond the Hockey Stick’ en kwamen achter de sleutel tot economisch succes. Wat maakt het ene bedrijf succesvoller dan het andere? Hoe kun je als bedrijf ondernemen ‘beyond the hockey stick’?

Uit dit onderzoek blijkt dat een groot deel van deze bedrijven een vergelijkbaar winstniveau had. Zo presteerde 60% hiervan gemiddeld. Hiervan zijn er twee groepen van 20% die hier significant van afwijken. Dit zijn de slechte- en de top-presteerders. Een deel van de ondernemingen wijkt positief sterk af ten opzichte van het gemiddelde van het gros van de ondernemingen. De onderzoekers vonden de volgende oorzaken:

 • Gestructureerde M&A
 • Dynamische allocatie van resources
 • Bovengemiddelde investeringen
 • Efficiënte productie
 • Differentiatie van de organisatie

Gestructureerde M&A

Het merendeel van de M&A’s (mergers and acquisitions) realiseert geen meerwaarde. Zonde. Wil je ervoor zorgen dat je M&A wel rendeert? En dat je je strategische doelstellingen behaalt? Zorg dan voor een gestructureerde M&A. Om de integratie van je bedrijven te laten slagen is een namelijk een duidelijk doel nodig. Daarnaast zijn ook de strategie, de organisatie en cultuur erg belangrijk. Door deze structuur behaal je sneller jouw doelstellingen. Zodoende neemt het rendement toe.

Dynamische allocatie van resources

Het inzetten van geld, talenten en de aandacht van het management op de plekken waar ze de meeste waarde toevoegen. Uit het onderzoek van McKinsey blijkt dat het management niet goed weet waar, hoeveel en hoe ze opnieuw kunnen alloceren. Dit kan op vier verschillende manieren:

 • Vermijd gemiddelden. Kijk goed naar de verschillende cijfers. Dit kan bijvoorbeeld per locatie veel verschillen. Houd hier rekening mee en zorg ervoor dat de toewijzingen hier op aangepast worden.
 • Focus op waardecreatie. Gebruik de juiste tool om steeds te kunnen beoordelen waar de resources heen gaan. Zo kan dit de verwachte winst zijn gedeeld door de financiële middelen die je nodig hebt om de winst tot stand te brengen.
 • Feiten en logica. Het kan lastig zijn om eerdere prestaties om te zetten in een succes of om het te verbeteren. Nog lastiger is de stekker eruit trekken wanneer blijkt dat het niet beter wordt. Maar soms is dat het begin van succes. Baseer de toewijzing dan ook op feiten en logica en niet op hoop of vertrouwen.
 • Wees dynamisch. Resources moeten regelmatig aangepast worden. Dit kan komen door bepaalde gebeurtenissen waardoor dit noodzakelijk is. Bijvoorbeeld de olieprijs die in 2015 plots daalde. De toewijzing van resources moet niet één keer per jaar gebeuren, maar moet een doorlopend proces zijn.

Bovengemiddelde investeringen

Wat ook opvalt bij ondernemingen die positief afwijken ten opzichte van het gros van de ondernemingen is dat zij bovengemiddeld investeren. Het gaat hierbij om meer dan alleen geld. Succesvolle organisaties investeren ook in immateriële meerwaarde om het bedrijf te laten groeien. Denk aan internationale aanwezigheid, het productieproces, klantrelaties of de serviceafdelingen.

Efficiënte productie

Ook zien ze dat bedrijven die bovengemiddelde rendementen behalen een efficiënte productie hebben. Een speerpunt van het management is het continu verbeteren van de efficiency. Dit heeft als doel de kostprijs te verlagen en het werkkapitaal te verminderen. Want hierdoor neemt het rendement op het totaal geïnvesteerde vermogen toe.

Differentiatie van de organisatie

Ondernemingen die op een strategische manier M&A inzetten om te groeien realiseren op termijn waarschijnlijk een groter rendement op hun bedrijfsmiddelen.

Een belangrijke constatering is dat veel bedrijven bij het opstellen van de strategie kijken naar hun eigen organisatie. Dit wordt ook wel de ‘inside view’ genoemd door de schrijvers. Vaak is deze ‘inside view’ subjectief. Daarnaast is dit ook niet goed onderbouwd. Met zo’n strategie wil de directie iedereen tevreden houden. Dit komt doordat het risicomijdend is en vage vooruitzichten heeft.

Op grond van onderzoek is het dus van belang om te kijken wat jij als overnemende organisatie aan meerwaarde kan toevoegen. Op een strategische manier. Zowel materieel als immaterieel. Dat maakt het ene bedrijf succesvoller dan het andere.

Met deze stappen realiseer je als bedrijf het ondernemen ‘beyond the hockey stick’. Nieuwsgierig naar andere manieren van waarde creëren? Lees dan dit blog eens.

6 tips bij bedrijfsovername

Bij een bedrijfsovername komt heel wat kijken. Het is belangrijk om vooraf alle mogelijkheden, maar ook zeker de risico’s in kaart te brengen. Wij geven je 6 tips bij bedrijfsovername.


1. De voorbereiding
Wees goed voorbereid als je je zinnen zet op het kopen van een bedrijf. Een  overname vergt veel zorg en aandacht waardoor de kans groot is dat je minder vaak thuis zult zijn. Een thuisfront dat achter je keuze staat is daarom een pre.
Maak voor jezelf helder waarom je een bedrijf over wil nemen, ook dit kan je helpen in je keuze en later in het overnameproces. Zorg dat je niet al je focus hebt op één bedrijf. Goede alternatieven versterken je onderhandelingspositie.


2. Waarde in kaart brengen
Zodra er een potentieel bedrijf is, zal je de waarde moeten berekenen. Het kan zijn dat het bedrijf er een stuk slechter voorstaat dan je denkt of dat er risico’s zijn die je niet had kunnen voorzien. Het berekenen van deze waarde is een ingewikkelde rekensom waarbij veel verschillende aspecten moeten worden meegenomen. Een onafhankelijke partij inschakelen om je hierbij te helpen is daarom geen slecht idee. Een goede analyse zorgt er namelijk voor dat je waar voor je geld krijgt en dat je niet teveel betaalt.


3. Praat met de juiste mensen
Knoop het gesprek aan met belangrijke pijlers in en om het bedrijf om een echte inkijk in het functioneren te krijgen. Dit kunnen medewerkers, leveranciers en klanten zijn. Wees je ervan bewust dat de verkopende partij dat niet altijd prettig vindt. Als reden kan je geven dat deze gesprekken van belang zijn om de verkoop door te laten gaan. Daarnaast heeft het als voordeel dat je intern mensen de kans geeft om ook hun visie te geven. Ze zullen zich betrokken voelen en dit gaat je helpen na de overname.


4. Op goede voet met de eigenaar
Een goede omgang met de eigenaar van het bedrijf is van belang. Hij beslist uiteindelijk aan wie hij het verkoopt. Het is dan ook niet verstandig om je plannen uitvoerig met hem of haar te bespreken, want jouw visie op zijn of haar bedrijf is indirect kritiek op de werkwijze binnen een organisatie. Door het onderhandelen aan een andere partij over te laten, vermijd je dat emoties de overhand nemen. Een adviseur kan de onderhandelingen op neutrale wijze uitvoeren, waardoor het overnameproces bevorderd wordt en de onderhandeling niet tussen jou en de eigenaar in komt te staan.


5. Neem en geef de tijd
Het proces van een fusie of overname kan een half jaar tot twee jaar duren omdat er op financieel, juridisch, administratief en organisatorisch gebied veel geregeld moet worden. Door de tijd te nemen en ervoor te zorgen dat alles goed geregeld is, voorkom je dat je achteraf voor vervelende verrassingen komt te staan.


6. Zorg dat je alleen aan het roer staat
Maak duidelijke afspraken met de verkoper. Zo ook over de earn-outregeling. Hierin is een deel van de koopsom afhankelijk van de toekomstige winst. Dit kent natuurlijk voordelen, maar een groot nadeel is dat de verkoper mee gaat kijken met je. Hij wil de controle behouden om zo meer te verdienen, terwijl jij het bedrijf op jouw manier wil managen. Meestal blijft een verkoper nog een paar maanden tot een half jaar aan het bedrijf verbonden. Besteed deze tijd nuttig en vergaar zoveel mogelijk kennis door samen langs klanten en/of leveranciers te gaan zodat hij je kan introduceren.

Dit waren onze 6 tips bij bedrijfsovername. Meer weten over bedrijfsovernames, bijvoorbeeld over het vinden van het juiste bedrijf om over te nemen? Lees dan dit blog eens.

Groeien door overnames in 8 stappen

Groeien door strategische overnames kan een goede manier zijn om de winstgevendheid van de onderneming te vergroten. Met name het zoeken naar bedrijven die door het gebruik van jouw bedrijfsmiddelen hún groei kunnen versnellen. Want dit is economisch zeer aantrekkelijk. Groeien door overnames in 8 stappen. Dit blog schetst ze voor jou uit.

 

 1. Een acquisitiestrategie
  Ten eerste is er de acquisitiestrategie. Hiermee bepaal je naar welk type ondernemingen je op zoek gaat. Hierbij is met name van belang dat deze ondernemingen door de samenwerking kunnen versnellen. Dit kan bijvoorbeeld door de techniek die je zelf in huis hebt. Of de toegang tot grotere klanten of door klanten in het buitenland. Daarnaast is het van belang dat je zelf de benodigde capaciteiten hebt om na de overname de beoogde synergie te realiseren.
 2. Afbakenen van je targetgroep
  Niet elke onderneming is geschikt voor jou en je organisatie om over te nemen. Ten tweede is het daarom belangrijk om een aantal criteria op te stellen waaraan een onderneming moet voldoen. Bijvoorbeeld het type bedrijf. Daarnaast zijn ook de bedrijfsgrootte, de bedrijfslocatie en de branche van belang. Zoek vanuit deze criteria een aantal mogelijke kandidaten en bekijk of ze geschikt zijn.
 3. Toets de onderneming
  Ten derde is het aan te raden om de onderneming te toetsen. Ga met de eerste selectie ondernemingen in gesprek om te kijken of ze passen binnen de strategie die je geschreven hebt. Tijdens het gesprek kun je achterhalen of ze inderdaad aan je eisen voldoen. Ook is er de mogelijkheid om meer informatie te verzamelen over het bedrijf. Tenslotte, niet geheel onbelangrijk, kun je toetsen of de onderneming openstaat voor een verregaande samenwerking of overname.
 4. De waarderingsanalyse
  Staat een onderneming open voor overname? Dan is het tijd om de waarde ervan te bepalen. Door middel van een waarderingsanalyse breng je de waarde van de aandelen van de onderneming in kaart. Want dit geeft inzicht in de risico’s van de koop. Een veel gebruikte methode is de DCF-methode, de Discounted Cash Flow methode.
 5. De onderhandeling
  Heeft de onderneming aan de hand van meerdere waarderingsmethodes genoeg potentie? Dan kunnen de onderhandelingen beginnen. Het eerste bod kan uitgebracht worden op basis van de uitkomsten van de waarderingsanalyse. Hierna kan het onderhandelen over deze en andere voorwaarden worden voortgezet. Vervolgens monden de onderhandelingen uit in intentieovereenkomst.
 6. Due diligence onderzoek
  Vervolgens is een belangrijke stap in het M&A proces het due diligence onderzoek. Hierbij onderzoek je als koper de risico’s van de fusie of overname. Daardoor kun je bij het uitblijven van een dergelijk onderzoek eventuele schade na overname niet op de verkopende partij verhalen. Op basis van het due diligence onderzoek en de intentieovereenkomst kan de koopovereenkomst worden opgesteld.
 7. Koop- en verkoopcontract
  Zijn er in de voorgaande stappen geen onoverkomelijke risico’s naar voren gekomen? En is er een bod waar beide partijen tevreden mee zijn? Hieruit volgt dat de definitieve contracten worden opgesteld.
 8. Sluiten van de deal
  Alle details zijn besproken. De financiering is rond. De volgende stap is dat jouw managementteams en die van de aangekochte organisatie gaan overleggen. Dit om te bepalen hoe de bedrijfsorganisatie er vanaf dat moment uit gaat zien.

Dit waren onze tips voor het groeien door overnames in 8 stappen. Nieuwsgierig naar andere manieren om te groeien ? Lees dan dit blog eens.

Stratfield begeleidt overname Eshuis Groep te Dalfsen

Stratfield heeft Peter Overbeek, directeur van en aandeelhouder in verpakkingsdrukkerij Eshuis te Dalfsen, begeleid bij de overname en de financiering van de aandelen van de familie. Hierdoor is de continuïteit van het meer dan 125 jaar oude familiebedrijf ook voor de komende jaren gewaarborgd. Lees erover in ons blog ‘Stratfield begeleidt overname Eshuis’.

De advieswerkzaamheden betroffen onder andere begeleiding bij de onderhandelingen over de aankoop van aandelen. Ook het aantrekken van bancaire financiering en eigen vermogen maakte hier deel van uit. Het doel om een solide basis te creëren voor verdere groei. Huisbank ING en participatiemaatschappij  Wadinko zijn bereid gevonden om samen met Peter Overbeek de toekomst verder vorm te geven.

Eshuis is een technisch en innovatief bedrijf met klanten als Coca-Cola, Abbott, HG, Johma en Akzo. Zij bedrukken en ontwerpen onder andere zelfklevende etiketten, flexibele verpakkingen, sachetfolies, krimpsleeves en kaasetiketten. Eshuis maakte en ontwikkelde voor Coca-Cola onder andere de bekende gepersonaliseerde labels en de zogenaamde bow-labels. Door samen met haar klanten na te denken over de supplychain helpt Eshuis mee het voorraadbeheer van haar klanten te optimaliseren.

 

Het uitgebreide persbericht van de overname vindt u hier.

 

Een interview met Peter Overbeek over de samenwerking met Stratfield vindt u hier.

Terug

5 tips voor een schaalbare onderneming

Wat de toekomst brengt? Dat heb je als ondernemer niet in de hand. Wel kan je ervoor zorgen dat je onderneming schaalbaar is. Daarmee ben je voorbereid op zowel groei als krimp.  Hoe je dat bereikt? Lees 5 tips voor een schaalbare onderneming.

1. Denk 5 jaar vooruit
Ooit ben je als ondernemer gestart met een bepaald doel voor ogen. Misschien is deze sneller behaald dan je had verwacht of ga je deze binnenkort halen. Stel dan je doelen bij. Kijk eens 5 jaar vooruit. Waar wil je dan staan? En welke doelen wil je dan bereikt hebben? Door vooruit te kijken, leg je de focus op groei. Want, boven alles wat je doet, ben je eigenaar en ondernemer. Daar horen toekomstplannen bij, net als het stellen van doelen. Maak daar tijd voor vrij.

2. Praat met belanghebbenden
Jij ziet de groei aankomen. Je weet dat er eigenlijk geen houden meer aan is, maar dit is niet altijd bekend bij anderen. Houd daarom je medewerkers op de hoogte. Waar zijn we mee bezig? Waar willen we heen? Beloon ze daarnaast voor het harde werken en vier de mijlpalen die je samen bereikt. Ga ook eens om tafel met je leveranciers. Kunnen zij de potentiële groei aan of is het nodig om te kijken naar een andere oplossing? Zo zou je taken aan andere bedrijven kunnen uitbesteden. Verder kan het maar zo zijn dat samenwerkingspartners in je willen investeren, een andere betaalregeling willen treffen of je mee willen nemen in hun marketinguitingen.

3. Processen in kaart brengen
Heb je nog niet veel medewerkers in dienst? Dan is de kans groot dat de takenpakketten breed zijn. Iedereen helpt elkaar en losse taken worden verdeeld. Wanneer je wilt groeien, is het handig om alles in kaart te brengen. Van het inrichten van een systeem tot het wegbrengen van een vuilniszak. Zorg er daarnaast voor dat je weet wie waar verantwoordelijk voor is. Kijk niet alleen naar het huidige takenpakket van de werknemer, maar ook naar wat ze zelf willen en vooral waar ze goed in zijn. Uiteindelijk is het van belang om alle krachten binnen je bedrijf zo goed mogelijk in te zetten.

4. Blijf jezelf
Klanten maken groei mogelijk. Groeien klanten met je mee? Blijf ze dan hetzelfde behandelen en lever wat ze van je verwachten. Vraag hen eens wat je goed doet en wat beter kan. Zo kun je blijven optimaliseren. Pas dit ook toe op je medewerkers. Door te luisteren naar je huidige personeel, weet je waar ze tevreden over zijn en wat beter kan. Maar je weet ook waar je nieuwe medewerkers mee aan kunt trekken en aan welke voorwaarden ze moeten voldoen. Zoek mensen die binnen het bedrijf passen om zo de sfeer te behouden. Trotse medewerkers zorgen voor een positieve uitstraling, naar andere medewerkers maar ook naar je klanten.

5. Zoek een sparringpartner
Als ondernemer kan je, net als jouw personeel, vastlopen in je eigen patronen of met vraagstukken blijven zitten. Schakel een sparringpartner in. Bijvoorbeeld een andere ondernemer die begrijpt in welke situatie je zit en die je andere inzichten kan geven. Maar ook een professional die gespecialiseerd is in groei kan je net dat extra zetje geven dat je nodig hebt. Hierdoor ontwikkel jij je als ondernemer, wat alleen maar ten goede komt van je bedrijf.

Dit waren onze 5 tips voor een schaalbare onderneming. Meer weten over het schaalbaar maken van je bedrijf? Lees onze andere blogs ook eens.

 

Terug

Ondernemer versus manager: de kunst van het loslaten

Ben je ondernemer en groeit je bedrijf? Dan is de kans groot dat er op een gegeven moment taken van een manager bij in sluipen. Maar wat is het verschil tussen die twee? En welke invloed heeft jouw rol op het bedrijf? Ondernemer versus manager: de kunst van het loslaten.

Jij als ondernemer
In de eerste fases ben je een ondernemer. Je zet je bedrijf op de kaart, je focust je op ontwikkeling en vernieuwing en je bent vooral extern bezig. Je bent creatief, vindingrijk en bezit lef. Ontgroei je deze fase? Dan komen er vragen zoals aan wie je taken kan delegeren, wie geschikt is voor het management en hoe je je bedrijf als een geoliede machine laat werken.

Jij als manager
In een latere fase neem je al gauw een rol als manager aan. Je bedrijf is zo gegroeid dat iemand in de gaten moet houden of alles nog wel soepel verloopt. Je bent daardoor meer gericht op structuur en de interne organisatie. Taken verdeel je, plan je in en je zorgt er ook nog eens voor dat de deadlines hiervan gehaald worden.

Je bent en blijft ondernemer
Natuurlijk, ben en blijf je ondernemer. De kans is daarom groot dat je na een tijdje niet echt gelukkig bent met de rol die je bekleedt. Je wilt eigenlijk geen manager zijn, ook al groeit je bedrijf wel door. Het is tijd om iemand aan te nemen die de taak van structuurgoeroe op zich kan nemen. Je kunt het niet alleen blijven doen. Je bedrijf is te groot geworden om alles zelf op te lossen. En daarin moet je leren loslaten.

Laat het los
De zoektocht naar iemand die een deel van je taken over kan nemen is niet gemakkelijk. Een goede samenwerking is belangrijk, net als het vertrouwen in elkaar. Je moet openstaan voor elkaars visies en ideeën. Samen moeten jullie de onderneming naar een hoger plan trekken. Vooral voor de ondernemer kan dit lastig zijn. Je hebt je bedrijf eigenhandig opgebouwd en nu is het tijd om dit gedeelte over te dragen. Althans, de taken die jij als ondernemer niet meer kan vervullen. Maar vergeet niet: iets loslaten is anders dan iets laten vallen.

Een stap terug
Vanaf dit punt is helikopterview belangrijk. Overzicht bewaren over een team dat je zelf hebt samengesteld, dat bestaat uit mensen die beter zijn dan jij. Die zich blijven ontwikkelen, hun taken uitvoeren, plezier hebben in wat ze doen en vooral het bedrijf verder helpen groeien. Loslaten dus. En dat is niet alleen goed voor de ontwikkeling van nu, maar ook voor de toekomst. Stel je voor. Je wilt je bedrijf verkopen, maar jij bent de spin in het web. De koper weet dan dat de resultaten terug gaan lopen op het moment dat jij je terugtrekt uit het bedrijf. Dat maakt jouw onderneming een stuk minder aantrekkelijk voor verkoop.

Ondernemer versus manager: de kunst van het loslaten. Ben jij klaar om los te laten? Of wil je meer weten over dit onderwerp? Lees dan ook onze andere blogs eens door.

 

Terug