Groeien door overnames in 8 stappen

Groeien door strategische overnames kan een goede manier zijn om de winstgevendheid van de onderneming te vergroten. Met name het zoeken naar bedrijven die door het gebruik van jouw bedrijfsmiddelen hún groei kunnen versnellen. Want dit is economisch zeer aantrekkelijk. Groeien door overnames in 8 stappen. Dit blog schetst ze voor jou uit.

 

 1. Een acquisitiestrategie
  Ten eerste is er de acquisitiestrategie. Hiermee bepaal je naar welk type ondernemingen je op zoek gaat. Hierbij is met name van belang dat deze ondernemingen door de samenwerking kunnen versnellen. Dit kan bijvoorbeeld door de techniek die je zelf in huis hebt. Of de toegang tot grotere klanten of door klanten in het buitenland. Daarnaast is het van belang dat je zelf de benodigde capaciteiten hebt om na de overname de beoogde synergie te realiseren.
 2. Afbakenen van je targetgroep
  Niet elke onderneming is geschikt voor jou en je organisatie om over te nemen. Ten tweede is het daarom belangrijk om een aantal criteria op te stellen waaraan een onderneming moet voldoen. Bijvoorbeeld het type bedrijf. Daarnaast zijn ook de bedrijfsgrootte, de bedrijfslocatie en de branche van belang. Zoek vanuit deze criteria een aantal mogelijke kandidaten en bekijk of ze geschikt zijn.
 3. Toets de onderneming
  Ten derde is het aan te raden om de onderneming te toetsen. Ga met de eerste selectie ondernemingen in gesprek om te kijken of ze passen binnen de strategie die je geschreven hebt. Tijdens het gesprek kun je achterhalen of ze inderdaad aan je eisen voldoen. Ook is er de mogelijkheid om meer informatie te verzamelen over het bedrijf. Tenslotte, niet geheel onbelangrijk, kun je toetsen of de onderneming openstaat voor een verregaande samenwerking of overname.
 4. De waarderingsanalyse
  Staat een onderneming open voor overname? Dan is het tijd om de waarde ervan te bepalen. Door middel van een waarderingsanalyse breng je de waarde van de aandelen van de onderneming in kaart. Want dit geeft inzicht in de risico’s van de koop. Een veel gebruikte methode is de DCF-methode, de Discounted Cash Flow methode.
 5. De onderhandeling
  Heeft de onderneming aan de hand van meerdere waarderingsmethodes genoeg potentie? Dan kunnen de onderhandelingen beginnen. Het eerste bod kan uitgebracht worden op basis van de uitkomsten van de waarderingsanalyse. Hierna kan het onderhandelen over deze en andere voorwaarden worden voortgezet. Vervolgens monden de onderhandelingen uit in intentieovereenkomst.
 6. Due diligence onderzoek
  Vervolgens is een belangrijke stap in het M&A proces het due diligence onderzoek. Hierbij onderzoek je als koper de risico’s van de fusie of overname. Daardoor kun je bij het uitblijven van een dergelijk onderzoek eventuele schade na overname niet op de verkopende partij verhalen. Op basis van het due diligence onderzoek en de intentieovereenkomst kan de koopovereenkomst worden opgesteld.
 7. Koop- en verkoopcontract
  Zijn er in de voorgaande stappen geen onoverkomelijke risico’s naar voren gekomen? En is er een bod waar beide partijen tevreden mee zijn? Hieruit volgt dat de definitieve contracten worden opgesteld.
 8. Sluiten van de deal
  Alle details zijn besproken. De financiering is rond. De volgende stap is dat jouw managementteams en die van de aangekochte organisatie gaan overleggen. Dit om te bepalen hoe de bedrijfsorganisatie er vanaf dat moment uit gaat zien.

Dit waren onze tips voor het groeien door overnames in 8 stappen. Nieuwsgierig naar andere manieren om te groeien ? Lees dan dit blog eens.