Groeien door overnames in 8 stappen

Groeien door strategische overnames kan een goede manier zijn om de winstgevendheid van de onderneming te vergroten. Met name het zoeken naar bedrijven die door het gebruik van jouw bedrijfsmiddelen hun groei kunnen versnellen, is economisch zeer aantrekkelijk. Dit blog schetst de acht belangrijkste stappen.

  1. Een acquisitie-strategie // Met het ontwikkelen van een acquisitie-strategie bepaal je naar welk type ondernemingen je op zoek gaat. Hierbij is met name van belang dat deze ondernemingen door de samenwerking kunnen versnellen. Dit kan bijvoorbeeld door de techniek die je zelf in huis hebt, de toegang tot grotere klanten of door klanten in het buitenland. Daarnaast is het van belang dat je zelf de benodigde capaciteiten hebt om na de overname de beoogde synergie te realiseren.
  2. Afbakenen van je targetgroep // Niet elke onderneming is geschikt voor jou en je organisatie om over te nemen. Stel daarom een aantal criteria op waar een onderneming aan moet voldoen, zoals het type bedrijf, de bedrijfsgrootte, de bedrijfslocatie en de branche. Zoek vanuit deze criteria een aantal potentiële ondernemingen en bekijk of ze geschikt zijn.
  3. Toets de onderneming // Ga met de eerste selectie ondernemingen in gesprek om te kijken of ze passen binnen de strategie die je geschreven hebt. Tijdens het gesprek kun je achterhalen of ze inderdaad aan je criteria voldoen, maar ook is er de mogelijkheid om meer informatie te verzamelen over het bedrijf. Tenslotte, niet geheel onbelangrijk, kun je toetsen of de onderneming openstaat voor een verregaande samenwerking of overname.
  4. De waarderingsanalyse // Staat een onderneming open voor overname? Dan is het tijd om de waarde ervan te bepalen. Met een waarderingsanalyse breng je de economische waarde van de aandelen van de onderneming in kaart dat inzicht geeft in de risico’s van de koop. Een veel gebruikte methode is de DCF, de Discounted-Cash-Flow-methode.
  5. De onderhandeling // Nadat de onderneming aan de hand van meerdere waarderingsmethodes genoeg potentie blijkt te hebben op financieel gebied, kan de onderhandeling beginnen. Het eerste bod kan uitgebracht worden op basis van de uitkomsten van de waarderingsanalyse, waarna het onderhandelen over deze en andere voorwaarden kan worden voortgezet. De onderhandelingen monden uit in intentieovereenkomst.
  6. Due-diligence-onderzoek // Een belangrijke stap in het M&A-proces is het due-diligence-onderzoek waarin je als koper de risico’s van de fusie of overname onderzoekt. Bij het uitblijven van een dergelijk onderzoek kan je eventuele schade na overname niet op de verkopende partij verhalen. Op basis van het due-diligence-onderzoek en de intentieovereenkomst kan de koopovereenkomst worden opgesteld.
  7. Koop- en verkoopcontract // Zijn er in de voorgaande stappen geen onoverkomelijke risico’s naar voren gekomen en is er een bod waar beide partijen tevreden mee zijn? Dan kunnen de definitieve contracten worden opgesteld.
  8. Sluiten van de deal // Alle details zijn besproken, de financiering is rond. De managementteams van jou en de aangekochte organisatie gaan in overleg hoe de bedrijfsorganisatie er vanaf dat moment uit gaat zien.