Fusie en overname III – De integratie

Het is gelukt. Je hebt een mooi bedrijf gevonden, er is een goede klik, en de overname is afgerond. Nu is het tijd voor de volgende stap. Het is van belang om het bedrijf op de juiste manier te integreren in de bestaande organisatie. Voor de overname heb je goed gekeken naar de kansen en welke synergie kan worden gerealiseerd. Tijd om die mogelijkheden en kansen te benutten. Uit ervaring blijkt dat de eerste 100 dagen van groot belang zijn. Kortom, tijd voor actie. In het laatste onderdeel van onze blogreeks genaamd ‘Fusie en overname’ gaan we dieper in op de integratie van het overgenomen bedrijf.

Aandacht

Het integratieproces is complex. Het zorgt voor behoorlijk wat roering binnen zowel de overnemende als de overgenomen partij. Werknemers vragen zich misschien af of ze wel kunnen blijven en het management staat voor de uitdaging om de juiste synergie te realiseren. Uit onderzoek blijkt dat aandacht voor culturele verschillen, een goede planning, heldere communicatie en aandacht voor het personeel belangrijk zijn om de overname tot een succes te maken.

Het juiste team

Integratie kan worden gezien als een project. Het vereist een projectmatige aanpak met een bijbehorend (project)team. De ervaring leert dat een aantal zaken van belang zijn.
Ten eerste is een juiste samenstelling van het team belangrijk. Zo is een bepaalde senioriteit in het team vereist, zodat zij bij het nemen van impopulaire maatregelen over het juiste overwicht beschikken.
Ten tweede moeten de doelstellingen voor beide organisaties duidelijk zijn. Op die manier werken beide partijen naar hetzelfde doel.
Als derde is het monitoren van performance van belang. Dit is in het begin misschien wat lastig, maar het is aan te raden om hier direct na de overname mee te beginnen. Dankzij een overname opereer je bijvoorbeeld in een grotere markt of zelfs in een nieuwe markt. Hier gelden vaak iets andere spelregels en trends dan je gewend bent, dus zorg dat je dit goed in de gaten houdt.
Ten vierde is geen enkel integratieproces hetzelfde. Er zullen dingen zijn die niet helemaal lopen zoals gepland, terwijl sommige dingen juist veel soepeler lopen dan verwacht. Leer van de fouten en geniet van de successen. Dit helpt niet alleen bij het huidige integratietraject, maar ook bij eventuele volgende overnames in de toekomst.

Communicatie

Misschien wel het belangrijkste aspect tijdens een fusie- of overnametraject is de communicatie. Dit begint al bij het moment van het bekendmaken van de op handen zijnde fusie of overname tot het integratieproces. Zorg dat je duidelijk communiceert richting alle betrokken partijen. Het zijn roerige tijden die onzekerheid veroorzaken bij o.a. stakeholders, personeel en leveranciers. Betrek allen bij het proces en communiceer duidelijke welke stappen er genomen gaan worden. Vertel op welke manier, en welke ‘milestones’ er bereikt zijn tijdens het proces. Op deze manier zorg je ervoor dat iedere belanghebbende betrokken blijft bij het traject en wordt het integratieproces bespoedigd.

Waardecreatie

De waardecreatie begint eigenlijk al vanaf het moment dat de integratie van start gaat. Er kunnen gelijk synergieën behaald worden door bijvoorbeeld bepaalde functies of businessunits te integreren. Daarnaast moeten ook beide bedrijfsculturen tegen het licht worden gehouden en moet het bestaande en nieuwe personeel kennis met elkaar maken. Geef hierbij aandacht aan zaken zoals de arbeidsomstandigheden, diversiteit, openheid, werkdruk en de stijl van leidinggeven binnen beide organisaties. Wellicht heb je dankzij een fusie of overname toegang tot grotere of nieuwe markten. Of zijn er nieuwe producten die je kunt aanbieden. Hier kunnen nieuwe product-marktcombinaties mee worden gecreëerd. Zo kunnen bestaande of nieuwe markten aangeboord worden.

Conclusie

Aan de hand van de bevinden in de drieluik kunnen we een fusie- of overnameproces opdelen in drie verschillende fasen, namelijk de zoektochtde transactie en de integratie. Het begint bij het zoeken naar de perfecte match. Heb je de juiste kandidaat gevonden? Dan begint het contact leggen, het onderhandelen en uiteindelijk vindt de transactie plaats. Vervolgens begint de daadwerkelijke waardecreatie bij de integratie. Daarom is het van belang om het integratietraject net zoveel aandacht te geven als de twee voorgaande fasen.

Ben jij op zoek naar een bedrijf om over te nemen? Of misschien sta je op het punt om jouw bedrijf verkopen? Neem gerust eens contact met ons op om te kijken wat wij voor jou kunnen betekenen. Onze contactgegevens vind je hier.