Alternatieve financieringen voor jouw onderneming

Om als ondernemer je plannen te kunnen verwezenlijken heb je over het algemeen financiering nodig. Het blijkt dat er momenteel geld genoeg beschikbaar is en het zou tegen de plinten op klotsen, maar de juiste financiering is soms wel moeilijk te vinden. Banken geven niet thuis en andere financiers zijn vaak lastig te vinden op internet. Al eens nagedacht over alternatieve financieringen?

Iedereen is wel bekend met bancaire financieringen. Deze bestaan bijvoorbeeld uit de bankgarantie, de banklening, factoring en debiteurenfinanciering, de hypothecaire lening, kredietverzekering en leasing. Maar wat zijn andere methoden om invulling te geven aan een financieringsbehoefte? Hieronder beschrijven wij er een paar.

Strategische partner

We beginnen met de strategische partner. Deze partner kan zowel een organisatie of een persoon zijn. Denk bijvoorbeeld aan een participatiemaatschappij. Deze organisaties beheren het vermogen van beleggers en beleggingsfondsen in een fonds. Participatiemaatschappijen hebben een aandeel in een onderneming. Op deze manier kunnen zij met behulp van hun ervaring, netwerk en kennis een actieve bijdrage leveren aan de groei van de organisatie. Daarnaast zijn er zogenaamde business angels. Dit zijn vaak ex-ondernemers die optreden als informele of particuliere investeerders. Net als participatiemaatschappijen helpen zij organisaties groeien met behulp van hun ervaring, netwerk en kennis. Een business angel past het best bij een jong, startend bedrijf, terwijl een participatiemaatschappij over het algemeen beter aansluit bij een onderneming die al (wat) langer bestaat.

Leasing

Naast leasing via een bank zijn er tal van organisaties die leasing aanbieden voor bedrijfsmiddelen, zoals bedrijfsauto’s, machines of computers. Leasing kent de vormen operationele lease, financial lease en private lease. Vanuit de ICT is ook een andere, vaak minder bekende, vorm van leasing in opkomst. Bij deze leasecontracten vormt niet het actief (de auto, machine, etc.), maar de kasstroom het onderpand van de financiering. Deze partijen zijn bereid om meerjarige contracten met een vaste inkomstenstroom te financieren.

Direct lending

Direct lending is een leningsvorm zonder tussenkomst van een bank. Dit wordt gerealiseerd via fondsen en financieringsportals. Deze fondsen verstrekken (vaak achtergestelde) leningen aan organisaties. In het geval van een faillissement hebben de overige schuldeisers voorrang. Deze vorm van financiering is geschikt voor organisaties die geen additionele financiering van een bank kunnen krijgen, maar wel voldoende cashflow genereren en winst maken. Naast deze fondsen kun je voor direct lending terecht bij online financieringsportals. Hierbij kunnen zowel de aanvraag, de boordeling en de betaling snel gerealiseerd worden. Hierbij verstrekt een financier een lening voor bijvoorbeeld online krediet of online werkkapitaal.

Reverse factoring

Reverse factoring is een specifieke manier van factoring en wordt ook wel ketenfinanciering genoemd. Vooral bedrijven die zakendoen met grote organisaties die lange betalingstermijnen hanteren kunnen baat hebben bij deze vorm van financieren. Bij reverse factoring ontvang je een betalingsgarantie van de afnemer voor de goedgekeurde facturen. Dankzij deze garantie kan de factor de factuur voorschieten. Hierdoor hoef je niet lang op je geld te wachten, want de betalingstermijn bij deze grote organisaties kan oplopen tot meer dan 120 dagen. Bijkomend voordeel van deze financieringsvorm is de lagere rente die de factor rekent over het voorgeschoten bedrag. Dit komt doordat de grote afnemers in de meeste gevallen een hoge kredietwaardigheid hebben. Hierdoor loopt de factor minder risico en daarom is de rente lager.

Crowdfunding

Met crowdfunding haal je geld op bij het grote publiek. Dit kan op verschillende manieren. De meest voorkomende vormen zijn leningen, converteerbare leningen, aandelen, donaties, donaties met niet-financiële tegenprestaties (bijvoorbeeld een product of dienst) of combinaties hiervan. Een aandachtspunt is dat deze verschillende vormen andere fiscale gevolgen hebben, dit is iets om rekening mee te houden.

Heb jij een financieringsvraag? Of ben je benieuwd welke vorm van financiering het meest geschikt is voor jouw huidige situatie? Neem gerust eens contact met ons op om te kijken of wij wat voor jou kunnen betekenen. Onze contactgegevens vind je hier.

Fusie en overname III – De integratie

Het is gelukt. Je hebt een mooi bedrijf gevonden, er is een goede klik, en de overname is afgerond. Nu is het tijd voor de volgende stap. Het is van belang om het bedrijf op de juiste manier te integreren in de bestaande organisatie. Voor de overname heb je goed gekeken naar de kansen en welke synergie kan worden gerealiseerd. Tijd om die mogelijkheden en kansen te benutten. Uit ervaring blijkt dat de eerste 100 dagen van groot belang zijn. Kortom, tijd voor actie. In het laatste onderdeel van onze blogreeks genaamd ‘Fusie en overname’ gaan we dieper in op de integratie van het overgenomen bedrijf.

Aandacht

Het integratieproces is complex. Het zorgt voor behoorlijk wat roering binnen zowel de overnemende als de overgenomen partij. Werknemers vragen zich misschien af of ze wel kunnen blijven en het management staat voor de uitdaging om de juiste synergie te realiseren. Uit onderzoek blijkt dat aandacht voor culturele verschillen, een goede planning, heldere communicatie en aandacht voor het personeel belangrijk zijn om de overname tot een succes te maken.

Het juiste team

Integratie kan worden gezien als een project. Het vereist een projectmatige aanpak met een bijbehorend (project)team. De ervaring leert dat een aantal zaken van belang zijn.
Ten eerste is een juiste samenstelling van het team belangrijk. Zo is een bepaalde senioriteit in het team vereist, zodat zij bij het nemen van impopulaire maatregelen over het juiste overwicht beschikken.
Ten tweede moeten de doelstellingen voor beide organisaties duidelijk zijn. Op die manier werken beide partijen naar hetzelfde doel.
Als derde is het monitoren van performance van belang. Dit is in het begin misschien wat lastig, maar het is aan te raden om hier direct na de overname mee te beginnen. Dankzij een overname opereer je bijvoorbeeld in een grotere markt of zelfs in een nieuwe markt. Hier gelden vaak iets andere spelregels en trends dan je gewend bent, dus zorg dat je dit goed in de gaten houdt.
Ten vierde is geen enkel integratieproces hetzelfde. Er zullen dingen zijn die niet helemaal lopen zoals gepland, terwijl sommige dingen juist veel soepeler lopen dan verwacht. Leer van de fouten en geniet van de successen. Dit helpt niet alleen bij het huidige integratietraject, maar ook bij eventuele volgende overnames in de toekomst.

Communicatie

Misschien wel het belangrijkste aspect tijdens een fusie- of overnametraject is de communicatie. Dit begint al bij het moment van het bekendmaken van de op handen zijnde fusie of overname tot het integratieproces. Zorg dat je duidelijk communiceert richting alle betrokken partijen. Het zijn roerige tijden die onzekerheid veroorzaken bij o.a. stakeholders, personeel en leveranciers. Betrek allen bij het proces en communiceer duidelijke welke stappen er genomen gaan worden. Vertel op welke manier, en welke ‘milestones’ er bereikt zijn tijdens het proces. Op deze manier zorg je ervoor dat iedere belanghebbende betrokken blijft bij het traject en wordt het integratieproces bespoedigd.

Waardecreatie

De waardecreatie begint eigenlijk al vanaf het moment dat de integratie van start gaat. Er kunnen gelijk synergieën behaald worden door bijvoorbeeld bepaalde functies of businessunits te integreren. Daarnaast moeten ook beide bedrijfsculturen tegen het licht worden gehouden en moet het bestaande en nieuwe personeel kennis met elkaar maken. Geef hierbij aandacht aan zaken zoals de arbeidsomstandigheden, diversiteit, openheid, werkdruk en de stijl van leidinggeven binnen beide organisaties. Wellicht heb je dankzij een fusie of overname toegang tot grotere of nieuwe markten. Of zijn er nieuwe producten die je kunt aanbieden. Hier kunnen nieuwe product-marktcombinaties mee worden gecreëerd. Zo kunnen bestaande of nieuwe markten aangeboord worden.

Conclusie

Aan de hand van de bevinden in de drieluik kunnen we een fusie- of overnameproces opdelen in drie verschillende fasen, namelijk de zoektochtde transactie en de integratie. Het begint bij het zoeken naar de perfecte match. Heb je de juiste kandidaat gevonden? Dan begint het contact leggen, het onderhandelen en uiteindelijk vindt de transactie plaats. Vervolgens begint de daadwerkelijke waardecreatie bij de integratie. Daarom is het van belang om het integratietraject net zoveel aandacht te geven als de twee voorgaande fasen.

Ben jij op zoek naar een bedrijf om over te nemen? Of misschien sta je op het punt om jouw bedrijf verkopen? Neem gerust eens contact met ons op om te kijken wat wij voor jou kunnen betekenen. Onze contactgegevens vind je hier.

Fusie en overname II – De transactie

Je hebt een onderneming gevonden die goed bij je past en die je graag zou willen overnemen. Hoe ga je dan te werk? Om dit voor jezelf helder krijgen dien je concrete vragen te stellen als: Hoe kan ik het beste contact leggen? Wie kan ik het beste benaderen en welke vragen stel ik? Val ik met de deur in huis of zorg ik eerst voor een goede relatie? In dit onderdeel van onze blogreeks ‘Fusie en overname’ gaan we dieper in op de transactie.

In dit blog geven wij op basis van onze eigen ervaringen antwoord op deze vragen. Deze antwoorden hebben wij onderverdeeld in een vijftal fases.

Fase 1 – Kennis verzamelen

Alles begint met een goede basis. Daarom is het van groot belang om aan het begin van het overnameproces een goed beeld te vormen van het over te nemen bedrijf. Deze voorbereiding helpt je om:

 • De belangen en wensen van de aandeelhouders goed te begrijpen
 • Inzicht te verkrijgen in de strategie van de onderneming
 • Een beeld te vormen van de sterke en zwakke punten van de onderneming
 • Inzicht te verkrijgen in de financiële resultaten en verwachtingen van de onderneming

Op basis van deze verzamelde kennis maak je een afweging hoe daadwerkelijk contact te zoeken met de betreffende onderneming.

Fase 2 – Contact leggen

Bij het leggen van het contact zijn een aantal zaken van belang:

 • Het vinden van de juiste persoon. Vaak is dit de algemeen directeur of een van de aandeelhouders.
 • Wie gaat deze persoon benaderen? Dit kan iemand van de eigen onderneming zijn, maar in sommige gevallen is het onhandig om direct te laten blijken wie de geïnteresseerde is. Dan werkt het inschakelen van een tussenpersoon het beste.
 • Wat is de boodschap die wordt overgebracht?

Het vooraf nadenken over deze onderwerpen helpt je om de kans van slagen te vergroten. Na het leggen van het eerste contact volgt vaak een periode van nader kennismaken. Onze ervaring is dat een partij het vaak erg prettig vindt om te horen dat er een mogelijke geïnteresseerde is. Echter, soms staan ze in eerste instantie niet open voor een verkoop van de onderneming. Het is dan belangrijk om het contact te onderhouden. Op het moment dat er zich vervolgens een wijziging in deze situatie voordoet, ben jij de partij die zij als eerste zullen benaderen. Dit proces vraagt in de praktijk om het hebben van een lange adem die voornamelijk draait om het verdiepen van de relatie.

Fase 3 – Onderhandelen

Als de andere partij eenmaal bereid is om concreet over een overname te praten volgt het verzamelen van informatie. Deze informatie is nodig om te verifiëren of de aannames, die vooraf gedaan zijn over het bedrijf, kloppen.

Op basis van deze informatie kun je bepalen wat je voor het bedrijf zou willen betalen. Dit doe je door een bedrijfswaardering op te stellen, waarna de fase van onderhandeling start.

Naast de overnameprijs zijn er diverse zaken waar de partijen het over eens moeten worden. Hierbij kun je denken aan garanties zoals: blijft het management van de over te nemen onderneming nog betrokken, wordt de koopsom ineens betaald of in delen, etc. Al deze zaken worden vastgelegd in een zogeheten intentieovereenkomst.

Vaak realiseert men zich niet dat het van belang is, voor alle partijen, dat de koper de over te nemen onderneming ook iets te bieden moet hebben. Pas dan kan een bedrijfsovername succesvol worden. Naast een goede prijs voor de onderneming biedt dit de onderneming na de overname een gedegen toekomst, doordat zij met jouw hulp verder kunnen groeien.

Fase 4 – Due diligence onderzoek

Het is van belang om een goede inschatting te maken van de risico’s en de betrouwbaarheid van de informatie omtrent het over te nemen bedrijf. Daarom wil je als koper in de administratie kijken en een beter zicht krijgen op de ondernemingsrisico’s. Dit noemen we een due diligence (of boeken) onderzoek. Een dergelijk onderzoek richt zich op financiële zaken, belastingen, juridische aspecten en mogelijk ook op de markt. Om dit mogelijk te maken, wordt door de verkoper een zogenaamde dataroom ingericht. Deze bevat de belangrijkste informatie over de onderneming. In de meeste gevallen gebeurt dat in een digitale omgeving waarin de benodigde documenten worden ontsloten. Het vullen van de dataroom met contracten en overige informatie zal door de verkopende organisatie moeten worden gedaan. Om inzage in deze informatie te krijgen moet alvorens vaak een geheimhoudingsverklaring worden getekend.

Fase 5 – Afronden van de transactie

Als het due diligence onderzoek eenmaal is afgerond wordt een koopovereenkomst opgesteld. Hierin worden de bijzonderheden die naar voren zijn gekomen tijdens het due diligence onderzoek nader gespecificeerd en worden de gemaakte afspraken vastgelegd. In deze koopovereenkomst worden over het algemeen zaken opgenomen als:

 • Garanties ten aanzien van de jaarrekening
 • Vrijwaringen voor specifieke risico’s
 • Concurrentiebeding

Naast de koopovereenkomst is er een formele overdracht. Hierbij kan het gaan om een overdracht van aandelen of de overdracht van activa en passiva. De werkelijk overdracht van aandelen vindt plaats via een akte van levering die passeert bij de notaris.

In ons volgende blog zullen wij verder ingaan op de integratie van het overgenomen bedrijf in de bestaande organisatie.

Ben jij op zoek naar een bedrijf om over te nemen? Of misschien sta je op het punt om jouw bedrijf verkopen? Neem gerust eens contact met ons op om te kijken wat wij voor jou kunnen betekenen. Onze contactgegevens vind je hier.

Fusie en overname I – De zoektocht

Speel je wel eens met de gedachte om een bedrijf over te nemen of met een ander bedrijf te fuseren? Veel ondernemers vinden het spannend. We kennen allemaal de verhalen dat het in de werkelijkheid net iets anders loopt. We gaan dieper in op dit proces in onze blogreeks genaamd ‘Fusie en overname’. 

In ons drieluik ‘Fusie en overname’ bespreken we de stappen binnen het fusie- en overnameproces. Deze stappen hebben we opgedeeld in het vinden van bedrijven, de transactie en het integratieproces. In het blog ‘Fusie en overname I – De zoektocht’ gaan wij dieper in op het zoeken (of juist het vinden) van de juiste onderneming.

De juiste onderneming

In ons blog ‘Hoe vind je het juiste bedrijf om over te nemen?’ staan de beginstappen beschreven over het vinden van het juiste bedrijf. Het is van belang duidelijk in beeld te hebben waar je als bedrijf naartoe wilt. In de praktijk blijkt dat de slagingskans toeneemt wanneer je uit gaat van hetgeen jij kunt toevoegen aan de andere partij. In veel gevallen wordt juist gekeken naar wat er te halen is bij de andere partij en dat leidt in veel gevallen tot mislukking. Het is dus belangrijk om een duidelijk bedrijfsprofiel op te stellen en om de mogelijke risico’s in kaart te brengen.

Het zoeken

Heb je de beginstappen doorlopen? Dan begint nu het echte zoekwerk. Maar hoe pak je dit aan? Op basis van het bedrijfsprofiel kun je al een aardige selectie maken. Echter, alleen een bedrijfsprofiel is niet voldoende om die perfecte match te vinden. In ons blog ‘6 tips bij bedrijfsovername’ zetten wij uiteen dat het ook van belang is om een goed gevoel te krijgen bij het over te nemen bedrijf. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de bedrijfscultuur en welke personen belangrijke posities binnen het bedrijf hebben.

Aanbod

Er worden veel bedrijven te koop aangeboden. Dit lijkt erg interessant, er is immers keuze genoeg. Echter, achteroverleunen en wachten tot bedrijven bij jou aankloppen is misschien niet de beste strategie. De concurrentie zit niet stil en is wellicht actief in de markt op zoek naar bedrijven om over te nemen. De kans is groot dat hierdoor de bedrijven met het grootste potentieel al van de markt zijn gehaald. Het is daarom verstandig om zelf de stoute schoenen aan te trekken en op onderzoek uit gaan.

Proactief handelen

Een onderzoek van het internationale managementconsultancybureau McKinsey & Company (dat hier te lezen is) heeft aangetoond dat bedrijven die actief op zoek zijn naar bedrijven om over te nemen beter presteren dan de concurrentie. Vooral wanneer er meerdere kleinere overnames plaatsvinden vergroot het economisch resultaat aanzienlijk. Ondernemingen die een gestructureerde overnamestrategie toepassen behalen significant betere resultaten. Des te vaker er een overname plaats vindt, hoe beter je erin wordt. Hierdoor zullen zowel de efficiëntie als effectiviteit van het doen van overnames door te tijd flink verbeteren.

Een professionele partij met ervaring op dit gebied kan uitkomst bieden bij verkoop of aankoop. Ben jij op zoek naar een bedrijf om over te nemen? Of misschien sta je op het punt om jouw bedrijf te verkopen? Neem gerust eens contact met ons op om te kijken of wij wat voor jou kunnen betekenen. Onze contactgegevens vind je hier.

 

In mijn eentje had ik deze deal nooit rond gekregen

Als Peter Overbeek ruim 20 jaar CEO bij verpakkingsdrukkerij Eshuis is en 30 procent van de aandelen bezit, overlijdt de grootaandeelhouder. Hierdoor krijgt Peter de mogelijkheid om ook de rest van de aandelen over te nemen. Het probleem is echter dat Peter niet weet hoeveel het bedrijf waard is. Hoe hij de onderhandelingen over de prijs moet voeren. En hoe hij de eventuele overname van de aandelen en het vastgoed überhaupt zou kunnen financieren. Daarom roept Peter de hulp van Stratfield in om te assisteren bij de deal. ‘Ik zocht niet alleen een professionele partij met kennis van zaken, maar ook een integere, toegewijde en loyale partner.’

De uitdaging van Peter Overbeek

Peter: ‘Een ondernemer wil ondernemen. Dus toen ik na het overlijden van grootaandeelhouder Peter Eshuis de mogelijkheid kreeg om alle aandelen in handen te krijgen, had ik daar wel oren naar. Als enige aandeelhouder kan ik namelijk makkelijker de stappen zetten die in mijn ogen nodig zijn om de continuïteit van dit prachtige bedrijf te waarborgen en te kunnen groeien.

Helaas wist ik simpelweg niet of het financieel wel haalbaar was om de aandelen over te nemen. Vandaar dat ik Leendert Stam van Stratfield vroeg om een financiële berekening te maken. Op basis van de jaarcijfers en het meerjarenplan van Eshuis kwam Leendert tot een waarde van het bedrijf. Ook berekende hij dat ik dit bedrag met de hulp van een externe partij en een bancaire lening zou kunnen financieren. Op basis van deze informatie besloot ik de aandelen inderdaad over te nemen en ben ik samen met Stratfield het overnametraject ingegaan.’

De aanpak van Stratfield

‘Allereerst voerden Leendert en Richard voor mij de gesprekken met de vertegenwoordigers van de familie Eshuis. Stratfield onderhandelde over de waarde van de aandelen. En toen bleek dat het contact met de verkopende partij toch wat stroever verliep dan verwacht, koppelde Stratfield mij aan een uitstekende advocaat die me juridisch heeft ondersteund. Uiteindelijk hebben we in mei 2018 een vaststellingsovereenkomst met de familie ondertekend, de koopsom van de aandelen gedefinieerd én de onderhandelingen omtrent het vastgoed van het bedrijf afgerond. Vorig jaar december nam ik de aandelen officieel over en op 1 april van dit jaar heb ik het vastgoed gekocht.’

De zoektocht naar de geschikte financier

‘Dit alles was alleen mogelijk omdat Leendert en Richard mij in contact brachten met participatiemaatschappij Wadinko. Zoals gezegd kon ik de overname van de aandelen en het vastgoed alleen financieren met behulp van een externe partij. Daarom spraken Leendert en Richard al in een vroeg stadium met diverse banken, achtergestelde leningen fondsen en private equity-huizen. Uiteindelijk kwamen we tot de conclusie dat Wadinko de meest geschikte partij was om de deal te laten slagen. Ook omdat Leendert deze marktpartij goed kent en hierdoor wist dat Wadinko en Eshuis prima bij elkaar passen.’

De onderhandelingen voor de perfecte deal

‘Al tijdens de eerste presentatie die we hier aan Wadinko gaven, bleek dat Leendert gelijk had. Er was inderdaad een duidelijke klik. Wadinko gaat mee in mijn ideeën, versterkt zo mijn aspiraties en de goede naam van Wadinko maakt ons bedrijf bestendiger, beter en meer solide. De samenwerking met deze betrouwbare partner zorgde er bovendien voor dat ik makkelijker een lening bij een bank kon afsluiten om de overname te financieren. Kortom, voor de continuïteit van Eshuis was de samenwerking met Wadinko de beste optie. Het voelt dan ook goed dat juist deze partij mijn partner is geworden en 40 procent van de aandelen heeft overgenomen. Daarbij heeft Stratfield voor mij scherp onderhandeld en de perfecte deal met Wadinko gesloten.’

Optrekken als een hecht team

‘Als ik achteraf terugkijk op het overnametraject en de samenwerking met Stratfield, dan kan ik concluderen dat de succesvolle overname van de aandelen en het vastgoed alles te maken heeft met het wederzijdse vertrouwen. Richard en Leendert handelen professioneel, deskundig en denken met me mee. Ze zijn oplossingsgericht, laagdrempelig, hands-on, betrokken én uitermate betrouwbaar en loyaal. Het feit dat we het hele traject van de deal zonder samenwerkingscontract hebben afgerond, zegt volgens mij genoeg.We acteerden, samen met de advocaat, als een hecht team dat hetzelfde doel voor ogen had. We hebben veel overlegd, zaken afgestemd en op spannende momenten in goed overleg knopen doorgehakt. Met succes, want dankzij de inzet van Stratfield ben ik de samenwerking met Wadinko aangaan. Nu kan ik met Eshuis nieuwe stappen zetten richting een rooskleurige toekomst.’

Over Eshuis

De verpakkingsdrukkerij Eshuis is gevestigd in Dalfsen. Zij zijn gespecialiseerd in het klantspecifiek bedrukken en nabewerken van zelfklevende etiketten, flexibele verpakkingen, sachetfolies, wrap-around-labels, krimpsleeves en kaasetiketten. Eshuis werkt voor food- en non-food-opdrachtgevers zoals Heineken, Grolsch, Beaphar, Go Tan, Wijzonol, Swedish Match Lighters en Coca-Cola.

Oprichting: 1891
Aantal medewerkers: ruim 125
Geschatte omzet in 2019: 20 miljoen euro

Kijk voor meer informatie over verpakkingsdrukkerij Eshuis op www.eshuis.nl.

Stratfield heeft voor Peter Overbeek:

 • De financiële haalbaarheid van de aandelenovername berekend;
 • De gesprekken met de verkopende partij gevoerd;
 • Met de verkopende partij over de koopsom onderhandeld;
 • De gewenste juridische ondersteuning aangedragen;
 • De meest geschikte financier gezocht en gevonden;
 • De onderhandelingen over de samenwerkingsdeal gevoerd.

Benieuwd of wij ook iets voor jou kunnen betekenen? Hier vind je onze contactgegevens.

Hoe vind je het juiste bedrijf om over te nemen?

Heb je de ambitie een bedrijf over te nemen maar ben je bang de verkeerde keuze te maken? Hoe vind je het juiste bedrijf om over te nemen? We delen een aantal tips om de perfecte kandidaat te vinden voor jouw overname.

Het juiste bedrijf

Door een bedrijf over te nemen krijg je de mogelijkheid om sneller te groeien. Daardoor krijgt je bedrijf toegang tot nieuwe producten, diensten en kennis. Want dit kan een enorme impuls geven én je bedrijf onderscheiden van de concurrentie. Echter is het dan wel belangrijk dat je de juiste keuze maakt in welk bedrijf je overneemt. Hoe zorg je dat het een goede match is? We geven je een aantal tips.

Waar sta je en waar wil je heen?

Allereerst is het belangrijk om duidelijk voor ogen te hebben waar je eigen organisatie voor staat. Welke kernwaarden heeft jouw bedrijf die jij graag wilt behouden en wat heb jij de ander te bieden? Breng voor jezelf in kaart welke kant jij de komende jaren op wilt. Wat wil je uitstralen en wat wil je de klant gaan bieden? Wil jij je bedrijf bijvoorbeeld uitbreiden door naast producten ook services aan te bieden of wil je een nieuwe productgroep toevoegen? Creëer voor jezelf een duidelijk ideaalbeeld.

Wat heb je te bieden?

Een overname komt van twee kanten. Daarom moet je het andere bedrijf het vertrouwen geven dat jullie samen iets waardevols kunnen creëren. Bedenk vooraf hoever je wilt gaan om het andere bedrijf tegemoet te komen. Stel vooraf je eigen grenzen op. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk van tevoren na te denken over een maximale overnamesom. Belangrijker is nog om na te denken de mogelijkheden die jij aan de andere partij kunt bieden. Denk daarbij aan productiemiddelen, netwerk, reputatie, kennis en buitenlandse vestigingen.

Wat heb je nodig?

Ten derde speelt de vraag: wat heb jij nodig van een ander om je doelen te bereiken? Maak een duidelijk profiel van je wensen. Omschrijf goed hoever jouw kennis en kunde gaan en waar deze aangevuld zou moeten worden door het over te nemen bedrijf. Soms is het best lastig te duiden wat jouw onderneming nodig heeft om verder te groeien. Echter moet je proberen hier voor je zoektocht achter te komen.

Stel een bedrijfsprofiel samen

Vraag jezelf af wat voor type bedrijf je zou willen overnemen. Stel een duidelijk profiel op. In welke sector zoek je? Is regio voor jou van belang, zo ja: welke? Welke omvang zou het bedrijf moeten hebben? Ben je op zoek naar een snel of langzaam groeiend bedrijf? En welke bedrijfscultuur past bij jouw onderneming? Verdiep je ook in de producten, diensten en markten van de bedrijven die je mogelijk over zou willen nemen. Dit kan voor nieuwe inzichten zorgen en helpen om een specifieker beeld te krijgen van wie jou verder kan helpen.

Wat zijn de risico’s?

Aan overname zijn altijd risico’s verbonden. Daarom is het voor jou dus belangrijk om te weten of het bedrijf dat je overneemt financieel gezond. Evenals het weten waar de groeimogelijkheden zitten. Door je te verdiepen in de markt waarop het bedrijf werkzaam is leer je de valkuilen kennen. Daarnaast is het goed je nieuwe concurrenten te leren kennen en te onderzoeken wat er op dit moment speelt binnen deze branche.

Mocht je er nou echt niet uitkomen, dan schieten wij van Stratfield graag te hulp. Met een groot netwerk aan bedrijven zit er vast een juiste kandidaat tussen voor jouw overname!

Mocht je er nou echt niet uitkomen, dan schieten wij van Stratfield graag te hulp. Met een groot netwerk aan bedrijven zit er vast een juiste kandidaat tussen voor jouw overname! Onze contactgegevens vind je hier.

Hoe alternatieve businessmodellen waarde kunnen toevoegen aan je bedrijf

Alleen nadenken over een businessmodel wanneer je als startende ondernemer een nieuw bedrijf begint? Echt niet! Er ontstaan steeds meer vooruitstrevende businessmodellen die ervoor zorgen dat je in de toekomst blijft groeien als bedrijf. Daarnaast is het belangrijk om helder te hebben wat het businessmodel van je bedrijf is, zodat het voor iedereen duidelijk is hoe het bedrijf waarde creëert, levert en behoudt.
Een bedrijfsovername is dan ook de perfecte gelegenheid om kritisch te kijken naar je eigen businessmodel. Zijn er nieuwe kansen, concurrentie, risico’s en potentiële klanten die niet passen binnen je huidige businessmodel? Zijn er bedrijven die op een ander manier de markt bedienen? Maar hoe weet je welk businessmodel mogelijk interessant is voor jouw bedrijf?
Hieronder bespreken we zeven verschillende businessmodellen die laten zien hoe alternatieve businessmodellen waarde kunnen toevoegen aan je bedrijf.

1. Peer-to-peer

Bij peer-to-peer gaat het vaak om online platforms waarop mensen zelf producten kunnen aanbieden en lenen. Dit zijn vaak dure producten die men niet vaak gebruikt die dan voor een klein bedrag geleend kunnen worden. Als bedrijf faciliteer je deze leenconstructie. Peer-to-peer wordt onder andere veel gebruikt voor gereedschap. Een belangrijk aspect voor het slagen van dit model is de afstand, deze moet klein zijn. Anders is de stap te groot het product te lenen.

2. Open prijzen

Hierbij geef je de klant zelf de mogelijkheid je dienst op waarde te schatten en daar een prijskaartje aan te hangen. Het is in dit model dus heel erg belangrijk een intensieve band op te bouwen met je klant. Een andere optie is om een deel van je diensten gratis te verlenen om zo goodwill te creëren bij klanten. Een voordeel van een open prijzen-strategie is dat je veel inzicht krijgt in de waardering van je klanten en je zo goed kunt inspelen op je sterke en zwakke punten van je business.

3. Verdienen aan de niet-core business van anderen

Duik in de mogelijkheden die andere bedrijven laten liggen. Kan een ander bedrijf een bepaalde dienst niet aanbieden omdat zij zich liever richten op een ander deel van hun bedrijf? Spring in! Er is nu veel vraag naar. Dit is jouw kans.

4. Crisismodel

Dit model gaat uit van je oorspronkelijke businessmodel, alleen dan goedkoper. Je produceert als bedrijf namelijk een goedkopere versie van je al bestaande product. Hier spreek je niet alleen een nieuwe doelgroep mee aan, maar ze worden ook bekend met het product. Hierdoor zijn ze uiteindelijk sneller bereid om meer te betalen voor het duurdere product, omdat zij al een positieve ervaring hebben gehad met jouw bedrijf.

5. Mobiele dienstverlening

Ook dit model gaat uit van je oorspronkelijke businessmodel, het enige verschil is dat deze dienst op locatie uitgevoerd kan worden. Denk aan de vroegere SRV-wagen. Pas dit dan toe op compleet nieuwe sectoren, waardoor je nieuwe doelgroepen kunt bereiken.

6. Lock-in model

Het creëren van een lock-in kan een bewuste of onbewuste strategie zijn om klanten aan je te blijven binden. Via dit model zorg je ervoor dat klanten voor een bepaald product of dienst niet kunnen overstappen naar een andere aanbieder, zonder te hoge kosten te maken. Zo kon je bijvoorbeeld een lange tijd alleen de cups van Nespresso in hun koffieapparaat gebruiken.

7. Circulaire economie

Met dit model verkoop je niet het product zelf, maar het gebruik ervan. Zeker geen nieuw fenomeen. We kennen bijvoorbeeld het leasen van auto’s of de koffiemachines op kantoren. Wat er wel vernieuwend is, is dat het steeds vaker wordt toegepast op producten waarvan je het niet verwacht. Zoals tapijttegels en kleding. Zo gebruik je wat er al is en ben je minder geld kwijt aan grondstoffen. Daarnaast is het ook nog eens milieubesparend.

Kortom, het is een goed moment, juist nu, om een andere weg in te slaan met je businessplan. Om niet alleen te kijken naar waar je als bedrijf nú geld mee verdiend, maar ook naar hoe je dat blijft doen als bedrijf.

Deze 7 varianten laten zien hoe alternatieve businessmodellen waarde kunnen toevoegen aan je bedrijf. Benieuwd naar andere manieren van waardecreatie? Lees dan dit blog eens.

Ondernemen ‘beyond the hockey stick’

De 2.400 grootste bedrijven ter wereld over een periode van langer dan 10 jaar analyseren. Dit deden Chris Bradley, Martin Hirt en Sven Smit. Alle drie zijn zij adviseur bij McKinsey. Zij schreven het boek ‘Strategy Beyond the Hockey Stick’ en kwamen achter de sleutel tot economisch succes. Wat maakt het ene bedrijf succesvoller dan het andere? Hoe kun je als bedrijf ondernemen ‘beyond the hockey stick’?

Uit dit onderzoek blijkt dat een groot deel van deze bedrijven een vergelijkbaar winstniveau had. Zo presteerde 60% hiervan gemiddeld. Hiervan zijn er twee groepen van 20% die hier significant van afwijken. Dit zijn de slechte- en de top-presteerders. Een deel van de ondernemingen wijkt positief sterk af ten opzichte van het gemiddelde van het gros van de ondernemingen. De onderzoekers vonden de volgende oorzaken:

 • Gestructureerde M&A
 • Dynamische allocatie van resources
 • Bovengemiddelde investeringen
 • Efficiënte productie
 • Differentiatie van de organisatie

Gestructureerde M&A

Het merendeel van de M&A’s (mergers and acquisitions) realiseert geen meerwaarde. Zonde. Wil je ervoor zorgen dat je M&A wel rendeert? En dat je je strategische doelstellingen behaalt? Zorg dan voor een gestructureerde M&A. Om de integratie van je bedrijven te laten slagen is een namelijk een duidelijk doel nodig. Daarnaast zijn ook de strategie, de organisatie en cultuur erg belangrijk. Door deze structuur behaal je sneller jouw doelstellingen. Zodoende neemt het rendement toe.

Dynamische allocatie van resources

Het inzetten van geld, talenten en de aandacht van het management op de plekken waar ze de meeste waarde toevoegen. Uit het onderzoek van McKinsey blijkt dat het management niet goed weet waar, hoeveel en hoe ze opnieuw kunnen alloceren. Dit kan op vier verschillende manieren:

 • Vermijd gemiddelden. Kijk goed naar de verschillende cijfers. Dit kan bijvoorbeeld per locatie veel verschillen. Houd hier rekening mee en zorg ervoor dat de toewijzingen hier op aangepast worden.
 • Focus op waardecreatie. Gebruik de juiste tool om steeds te kunnen beoordelen waar de resources heen gaan. Zo kan dit de verwachte winst zijn gedeeld door de financiële middelen die je nodig hebt om de winst tot stand te brengen.
 • Feiten en logica. Het kan lastig zijn om eerdere prestaties om te zetten in een succes of om het te verbeteren. Nog lastiger is de stekker eruit trekken wanneer blijkt dat het niet beter wordt. Maar soms is dat het begin van succes. Baseer de toewijzing dan ook op feiten en logica en niet op hoop of vertrouwen.
 • Wees dynamisch. Resources moeten regelmatig aangepast worden. Dit kan komen door bepaalde gebeurtenissen waardoor dit noodzakelijk is. Bijvoorbeeld de olieprijs die in 2015 plots daalde. De toewijzing van resources moet niet één keer per jaar gebeuren, maar moet een doorlopend proces zijn.

Bovengemiddelde investeringen

Wat ook opvalt bij ondernemingen die positief afwijken ten opzichte van het gros van de ondernemingen is dat zij bovengemiddeld investeren. Het gaat hierbij om meer dan alleen geld. Succesvolle organisaties investeren ook in immateriële meerwaarde om het bedrijf te laten groeien. Denk aan internationale aanwezigheid, het productieproces, klantrelaties of de serviceafdelingen.

Efficiënte productie

Ook zien ze dat bedrijven die bovengemiddelde rendementen behalen een efficiënte productie hebben. Een speerpunt van het management is het continu verbeteren van de efficiency. Dit heeft als doel de kostprijs te verlagen en het werkkapitaal te verminderen. Want hierdoor neemt het rendement op het totaal geïnvesteerde vermogen toe.

Differentiatie van de organisatie

Ondernemingen die op een strategische manier M&A inzetten om te groeien realiseren op termijn waarschijnlijk een groter rendement op hun bedrijfsmiddelen.

Een belangrijke constatering is dat veel bedrijven bij het opstellen van de strategie kijken naar hun eigen organisatie. Dit wordt ook wel de ‘inside view’ genoemd door de schrijvers. Vaak is deze ‘inside view’ subjectief. Daarnaast is dit ook niet goed onderbouwd. Met zo’n strategie wil de directie iedereen tevreden houden. Dit komt doordat het risicomijdend is en vage vooruitzichten heeft.

Op grond van onderzoek is het dus van belang om te kijken wat jij als overnemende organisatie aan meerwaarde kan toevoegen. Op een strategische manier. Zowel materieel als immaterieel. Dat maakt het ene bedrijf succesvoller dan het andere.

Met deze stappen realiseer je als bedrijf het ondernemen ‘beyond the hockey stick’. Nieuwsgierig naar andere manieren van waarde creëren? Lees dan dit blog eens.

Stratfield Corporate Finance breidt uit!

Stratfield Corporate Finance breidt uit!

Vanaf 1 april is Erik Baks werkzaam bij Stratfield. Met zijn master Strategie, Financiering en Risicomanagement op zak is hij helemaal klaar om het werkveld in te gaan. Complexe vraagstukken oplossen en data analyses uitvoeren. Daar ligt de passie van Erik. Precies wat Stratfield zocht.

De laatste tijd is het aantal opdrachten bij Stratfield flink gegroeid. Steeds vaker hebben deze opdrachten te maken met het begeleiden van strategische overnames. Het vinden van de juiste bedrijven vraagt om veel research en analyse. Hierin voelt Erik zich helemaal thuis. Bij Stratfield kan hij van deze passie zijn werk maken.

Naast zijn reguliere werkzaamheden gaat Erik ook bezig met het publiceren van zijn afstudeerscriptie. Dit is een onderzoek over het effect van genderdiversiteit in directieteams op het presteren van organisaties.

 

Benieuwd of Stratfield Corporate Finance iets voor jou kan betekenen? Onze contactgegevens vind je hier.

Zo zorg je voor een succesvolle overname

‘’M&A is a mug’s game’’, aldus Roger Martin in het tijdschrift Harvard Business Review 2016. Hij doelt op het feit dat 70% tot 90% van de overnames mislukken. Overnames zijn een verleidelijke strategie om snel te groeien als organisatie. Daarnaast geeft het de directie vaak psychologisch een goed gevoel. Maar dan moet je het wel goed doen. En hoe doe je dat? Wij nemen je mee in ons blog ‘Zo zorg je voor een succesvolle overname’.

Waarom mislukt het zo vaak?

Om te beginnen is het goed om te kijken naar de vraag waarom het zo vaak mislukt. Het antwoord hierop is dat organisaties vaak kijken naar de te behalen winst. Dit kan variëren van toegang tot een bepaalde markt. Of bijvoorbeeld het verkrijgen van kennis. Vaak wordt er niet gekeken naar wat de organisatie kan toevoegen aan het over te nemen bedrijf. Waarschijnlijk ben je niet de enige die een kans ziet als een bedrijf te koop wordt aangeboden. In een bieding gaat de waarde van deze kans verloren. De prijs gaat omhoog. Hierdoor neemt de terugverdientijd toe. Of misschien wordt dit wel onmogelijk.

Hoe moet het dan?

Een duidelijke, stapsgewijze strategie is erg belangrijk. Zo zorg je voor een succesvolle overname. Zoek ten eerste manieren waarop je waarde kunt toevoegen aan de overgenomen organisatie in plaats van dat je het er alleen winst uithaalt. Kopers hebben namelijk de neiging om alleen te kijken naar wat het over te nemen bedrijf toevoegt aan hun eigen organisatie. Daarbij kijken niet naar wat zij het over te nemen bedrijf te bieden hebben. Juist door te ‘brengen’ maak je het verschil tussen een succesvolle of mislukte overname. Hier zijn verschillende manieren voor:

 • Geef het bedrijf groeikapitaal
 • Zorg dat ze zich beter kunnen richten op hun ambitie
 • Draag één of meer belangrijke competenties over
 • Deel één of meer belangrijke productiemiddelen

Geef het bedrijf groeikapitaal

Je kunt als organisatie veel waarde toevoegen. Belangrijk is dat je het bedrijf dat je wilt overnemen goed begrijpt. Ook kennis van de industrie waar het in opereert is van belang. Waarde creëren door enkel financieel kapitaal te investeren wordt in Nederland met name gedaan door zogenaamde private equity fondsen. Hun businessmodel is om door middel van groeikapitaal en een goede ondersteuning bedrijven te laten groeien.

Zo heeft Euro te Nijverdal met behulp van participatiemaatschappij Wadinko de kans gekregen om te investeren in een efficiënte productie. Dit is gerealiseerd door middel van kapitaal, kennis en ondersteuning van het management.

Zorg dat ze zich beter kunnen richten op hun ambitie

Nog een manier om waarde te toe te voegen aan een bedrijf is door te zorgen dat werknemers zich kunnen richten op hun ambitie binnen het bedrijf. Hoe? Door meer inzicht en overzicht te creëren voor alle medewerkers. Welke richting wil je op met het bedrijf? Welk procesbeleid is hiervoor nodig? Waarom zijn deze veranderingen nodig om de organisatie te laten groeien?

Draag één of meer belangrijke competenties over

Het kan ook heel waardevol zijn om specifieke, vaak functionele competenties over te dragen aan het andere bedrijf.

Een goed voorbeeld hiervan is de overname van TDC, EME-Engel en Tricas door ITMGroup. Door de overname bundelden deze bedrijven kun kennis en mogelijkheden om wereldleider te worden in de wasmiddelensector. ITMGroup paste hun technologie en kennis van de tabaksindustrie toe op een geheel andere industrie. Dit heeft ervoor gezorgd dat een kleine speler als EME-Engel nu een waardevolle leverancier is voor multinationals in de wasmiddelenindustrie. En is ITM nu de eerste kant-en-klare leverancier in de deze industrie. Dit omdat TDC zijn verpakkingstechnologie hieraan toevoegt. Tricas ondersteunt dit weer door nieuwe, betere en veiligere capsules met wasmiddel te ontwikkelen die oplosbaar zijn in water.

Deel één of meer belangrijke productiemiddelen

De vierde manier om waarde toe te voegen is dat je één of meer productiemiddelen deelt met het bedrijf dat je overneemt. bpost deelde belangrijke productiemiddelen van zichzelf met bezorgnetwerk De Buren. Hierdoor konden ze bij De Buren ook snel groeien met hun onbemande afhaalpunten in België.

In deze vorm van ‘geven’ is het van belang dat je de onderliggende dynamiek van het over te nemen bedrijf begrijpt. En dat de middelen ook daadwerkelijk worden gedeeld met elkaar.

Het is dus belangrijk dat je een ​​sterke en duidelijke strategie hebt bij een overname. Ook als de markt hier niet om vraagt. En nog belangrijker: wat jezelf toevoegt tijdens deze overname bepaalt de waarde die eruit voortkomt. Dit maakt het grote verschil.

Zo zorg je voor een succesvolle overname. Meer weten over bedrijfsovernames? Lees dan dit blog eens.