Bedrijfswaarde: zo pas je multiples toe

Je hebt een bedrijf op het oog  om over te nemen. Het bepalen van de bedrijfswaarde is één van de belangrijkste stappen. Een juiste waardeanalyse voorkomt dat je een te hoog bod neerlegt. Ook brengt het de financiële risico’s in kaart. Je maakt de geschatte marktwaarde van het bedrijf op een snelle manier inzichtelijk door gebruik te maken van multiples. We nemen je mee in ons blog ‘Bedrijfswaarde: zo pas je multiples toe’.

Wat zijn multiples
Multiples gebruik je om de bedrijfswaarde van een onderneming in kaart te brengen door deze te vergelijken met andere ondernemingen in de branche. De multiples zijn afgeleid van financiële modellen waarbij men rekent met kasstromen en de kosten van het vermogen. Op basis van financiële ratio’s en andere relevante drijvers bepaal je deze marktgebaseerde waarderingen. Iedere branche is anders en kent daarom haar eigen specifieke drijvers. Het is belangrijk om te beseffen dat het om vuistregels gaat die je met kennis van zaken moet toepassen.

Multiples zijn ook wel vuistregels
Multiples worden in het Nederlands ook wel vuistregels genoemd. Zij bieden de mogelijkheid om binnen branches de bedrijfswaarde te bepalen. Dit kunnen de volgende formules zijn:

  • Een percentage van de jaaromzet
  • Een factor maal het resultaat na belasting
  • Een factor maal de EBITDA

EBIT en EBITDA
De EBIT staat voor Earnings Before Interest en Taxes. In het Nederlands betekent dit inkomsten voor aftrek van rente en belastingen. Het resultaat meet je aan de hand van de omzet en kosten die nodig waren om deze omzet te behalen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld personeelskosten en inkoop. De belastingen, rentebetalingen of renteontvangsten neem je hierin niet mee.
De EBITDA staat voor Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation en Amortisation. Dit is de winst voor aftrek van rentekosten, belastingen, afschrijvingen en afboekingen. Met name bij bedrijven die snel groeien en/of door overnames veel schulden hebben gebruiken de EBITDA vaker. Het resultaat na belastingen valt bij deze bedrijven namelijk te negatief uit.

Valkuilen bij multiples
Een multiples waardering kan snel een indicatie geven over de waarde van een onderneming. Echter, in de praktijk is het niet zo eenvoudig als het lijkt. De drie grootste valkuilen vind je hieronder:

  1. Allereerst moet je een goede groep van vergelijkbare ondernemingen kiezen. Juist die vergelijking is in de praktijk lastig. Ondernemingen verschillen namelijk vaak niet alleen in productaanbod, maar ook in de doelgroepen waar ze zich op richten.
  2. Ten tweede is er nog een andere valkuil voor multiples. Prijzen voor fusies en overnames komen niet altijd rationeel tot stand. Je hebt een flink aantal vergelijkbare transacties nodig om dit uit te zoeken.
  3. Ten derde is er de correctiefactor. De toekomstige waarde van een startende onderneming is sterk afhankelijk van het managementteam. De aandelen kun je bovendien niet zo makkelijk verhandelen als bij een beursgenoteerde onderneming. Daarom dien je als laatste nog een correctiefactor toe te passen over de uitkomst.

Dit waren de tips in ons blog ‘Bedrijfswaarde: zo pas je multiples toe’. Waar moet je naast het bepalen van de bedrijfswaarde nog meer op letten bij bedrijfsovernames? Lees erover in dit blog.