Bedrijfswaarde: zo pas je multiples toe

Wanneer je een bedrijf op het oog hebt om over te nemen, is het bepalen van de bedrijfswaarde één van de belangrijkste stappen. Een juiste waarderingsanalyse voorkomt dat je een te hoog bod neerlegt en brengt financiële risico’s in kaart. Door gebruik te maken van multiples maak je de geschatte marktwaarde van het bedrijf op een snelle manier inzichtelijk. We nemen je in dit blog mee hoe je multiples kan toepassen. 

Wat zijn multiples
Multiples worden gebruikt om de bedrijfswaarde van een onderneming in kaart te brengen door deze af te zetten tegen vergelijkbare ondernemingen in de branche. Deze multipels zijn afgeleid van financiële modellen waarbij wordt gerekend met kasstromen en de kosten van het vermogen. Op basis van financiële ratio’s en andere relevante drijvers, worden deze marktgebaseerde waarderingen bepaald. Iedere branche is anders en kent daarom haar eigen industrie-specifieke drijvers. Het is wel belangrijk om te beseffen dat het om vuistregels gaat die met kennis van zaken moeten worden toegepast.

Multiples zijn ook wel vuistregels
Multiples worden in het Nederlands ook wel vuistregels genoemd en bieden dus de  mogelijkheid om binnen branches de bedrijfswaarde te bepalen. Dit kunnen de volgende formules zijn:

  • Een percentage van de jaaromzet
  • Een factor maal het resultaat na belasting
  • Een factor maal de EBITDA

EBIT en EBITDA
EBIT staat voor Earnings Before Interest en Taxes. In het Nederlands inkomsten voor aftrek van rente en belastingen. Het resultaat wordt gemeten met de omzet en de kosten die nodig waren om deze omzet te behalen, zoals personeel en inkoop. De belastingen, rentebetalingen of renteontvangsten worden hierin niet meegenomen. EBITDA staat voor Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation en Amortisation. Winst voor aftrek van rentekosten, belastingen, afschrijvingen en afboekingen. Met name bij bedrijven die snel groeien en of door overnames veel schulden hebben, wordt EBITDA vaker gebruikt omdat bij deze bedrijven het resultaat na belastingen te negatief uitvalt.

Valkuilen bij multiples
Hoewel je met een multiples waardering snel een indicatie kan geven over de waarde van een onderneming, is het in de praktijk niet zo eenvoudig als het lijkt. De drie belangrijkste valkuilen vind je hieronder:

  1. Allereerst moet een goede groep van vergelijkbare ondernemingen gekozen worden. Juist die vergelijkbaarheid is in de praktijk lastig, omdat ondernemingen vaak verschillen in product-range maar ook in de doelgroepen waar ze zich op richten.
  2. Voor transaction multiples is er nog een andere valkuil. Niet altijd zijn prijzen voor fusies en overnames rationeel tot stand gekomen. Om dit uit te zoeken heb je dan ook een flink aantal vergelijkbare transacties nodig.
  3. Bij een startende onderneming is de toekomstige waarde sterk afhankelijk van het managementteam. Daarnaast kunnen aandelen niet zo makkelijk verhandelend worden als bij een beursgenoteerde onderneming. Daarom dien je als laatste nog een correctiefactor toe te passen over de uitkomst.

Ben je nieuwsgierig waar je naast het bepalen van de bedrijfswaarde op moet letten bij bedrijfsovername? Lees de tips in dit blog.